فغانی داور بازی برزیل-دانمارک

خبرنامه ملی ایرانیان - ۱۸ مرداد ۱۳۹۵

داور بین المللی ایران قضاوت دیدار حساس و سرنوشت ساز برزیل – دانمارک را بر عهده خواهد داشت.  تیم فوتبال برزیل که در آستانه حذف زودهنگام  از رقابتهای المپیک قرار دارد روز چهارشنبه در سالوادور با دانمارک دیدار دارد و باید برنده شود تا به مرحله بعد صعود کند. کمیته داوران فیفا قضاوت این دیدار…

نوشته فغانی داور بازی برزیل-دانمارک اولین بار در خبرنامه ملّی ایرانیان پدیدار شد.

منابع خبر
فغانی داور بازی برزیل-دانمارک خبرنامه ملی ایرانیان - ۱۸ مرداد ۱۳۹۵
فغانی دیدار برزیل - دانمارک را قضاوت می کند باشگاه خبرنگاران - ۱۸ مرداد ۱۳۹۵
فغانی داور بازی برزیل و دانمارک شد فوتبالی‌ترین - ۱۸ مرداد ۱۳۹۵