آلودگی هوا به تهران باز می‌گردد

آفتاب -

وی با اشاره به اینکه از روز یکشنبه از نیمه غربی باراش‌ها قطع شده و از بعدازظهر یکشنبه بارش در تهران نیز متوقف می‌شود، افزود: طی روز دوشنبه تنها در شمال شرق کشور بارش پیش‌بینی می‌شود.

منابع خبر
آلودگی هوا به تهران باز می‌گردد آفتاب -
آلودگی هوا به تهران باز می‌گردد عصر ایران -
آلودگی هوا از سه‌شنبه به تهران باز می‌گردد جهان نیوز -
آلودگی هوا از سه‌شنبه به تهران باز می‌گردد فرهیختگان -
آلودگی هوا به تهران باز می‌گردد فردا -
آلودگی هوا به تهران باز می‌گردد تابناک -