زلزله ۵/۲ ریشتری اندونزی را لرزاند

عصر ایران - ۹ مرداد ۱۳۹۵
منابع خبر
زلزله ۵/۲ ریشتری اندونزی را لرزاند عصر ایران - ۹ مرداد ۱۳۹۵