ماجرای جریمه مجریان تلویزیون از زبان محمد سرشار

فردا - ۱۰ تیر ۱۳۹۸

محمد سرشار مدیر شبکه کودک تلویزیون با اشاره به رویکرد جدید شبکه «بی‌بی‌سی» برای پخش برنامه ویژه کودکان تأکید کرد که یک حریف جدی وسط میدان آمده است

منابع خبر