حکایت مترو و بی آر تی به ساعت شلوغی!

خبرگزاری میزان - ۸ روز قبل

سامانه اتوبوس‌های تندرو (بی آر تی) که قرار بود تسهیل گری در تردد مردم داشته باشد با ازدحام جمعیت و اتلاف وقت موجب نارضایتی‌های عدیده شده است

منابع خبر
حکایت مترو و بی آر تی به ساعت شلوغی! خبرگزاری میزان - ۸ روز قبل