سخنی با آقای یزدی، متن سانسور نشده نامه محسن آرمین

همه تلاش‌مان را برای تحقق فرامین رهبری به کار خواهیم بست
ایسکا نیوز
گویا - ۴ مرداد ۱۳۸۸
منابع خبر