پاپ: واقعه پاریس قطعه ای از جنگ جهانی سوم است

فرارو - ۲۳ آبان ۱۳۹۴
منابع خبر
پاپ: حملات پاریس مقدمه جنگ جهانی سوم است باشگاه خبرنگاران - ۲۳ آبان ۱۳۹۴