تفاهم نامه ملی تنقیح قوانین و مقررات کشور فردا امضاء می‌شود

خبرگزاری جمهوری اسلامی -

تهران- ایرنا- معاون قوانین مجلس شورای اسلامی گفت: تفاهم‌نامه ملی تنقیح قوانین و مقررات کشور فردا (سه شنبه) در مجلس شورای اسلامی امضاء می‌شود

منابع خبر
تفاهم نامه ملی تنقیح قوانین و مقررات کشور فردا امضاء می‌شود خبرگزاری جمهوری اسلامی -