بازگشت به زندگی جوان محکوم به قصاص در گلستان

خبرگزاری میزان - ۱۷ شهریور ۱۳۹۸

رئیس شورای حل اختلاف گلستان از بخشش یک جوان محکوم به قصاص توسط مادر مقتول خبر داد

منابع خبر
بازگشت به زندگی جوان محکوم به قصاص در گلستان خبرگزاری میزان - ۱۷ شهریور ۱۳۹۸