ایجاد دبیرخانه بخش پژوهش جشنواره موسیقی فجر ضروری است

تأكيد ايماني‌خوشخو بر ايجاد دبيرخانه بخش پژوهش جشنواره موسيقي فجر
خبرگزاری فارس
ایلنا -

محمدحسین ایمانی در این جلسه ، رقابتی شدن جشنواره موسیقی فجر را در چند سال اخیر مثبت ارزیابی کرد و افزود: رقابتی شدن این جشنواره موجب انگیزه بیشتر میان جوانان موسیقی دان و گروه های موسیقی را فراهم کرده است . معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست شورای سیاستگذاری بیست و پنجمین جشنواره بین¬المللی موسیقی فجر گفت: جشنواره بین¬المللی موسیقی فجر نقطه عطف موسیقی کشور است . به گزارش ایلنا محمدحسین ایمانی در این جلسه ، رقابتی شدن جشنواره موسیقی فجر را در چند سال اخیر مثبت ارزیابی کرد و افزود: رقابتی شدن این جشنواره موجب انگیزه بیشتر میان جوانان موسیقی¬دان و گروه های موسیقی را فراهم کرده است . ایمانی جشنواره موسیقی فجر را گسترده¬ترین و بزرگترین رویداد موسیقی کشور دانست و افزود : این جشنواره فضایی را فراهم آورده است که جوانان و گروههای جوان فعال در عرصه موسیقی خویش را محک بزنند . وی افزود : بانیان اصلی توسعه هنر در کشور خود هنرمندان هستند و خوشبختانه هنرمندان ایران اسلامی به این مهم واقف هستند .

"معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست شورای سیاستگذاری بیست و پنجمین جشنواره بین¬المللی موسیقی فجر گفت: جشنواره بین¬المللی موسیقی فجر نقطه عطف موسیقی کشور است "وی فعالیتهای اخیر هنرمندان موسیقی و تحرک مطلوب آنها را در عرصه هنر کشور مثبت ارزیابی کرد و گفت : فعالیت این گروه¬ها موجب رضایت خاطر مخاطبان را در پی خواهد داشت . ایمانی به اهمیت فعالیت در گستره ایران فرهنگی اشاره کرد و افزود: تعامل در عرصه هنر و بخصوص موسیقی کشورهای همسایه و عضو اکو ظرفیت مناسبی است و ضرورت دارد که به خوبی از این ظرفیت وتعامل استفاده شود. ایمانی ضرورت توجه به استاندارد و کیفیت بالای آثار را خاطر نشان شد و افزود : ارایه نگاه نو و آثاری که از استاندارد و کیفیت مطلوبی برخوردار باشند می¬تواند در ارتقا و رشد هنر موسیقی کشور موثر باشد . وی افزود :جشنواره باید به گونه¬ای باشد که محلی و رویدادی برای کسب دانش و تجربه اندوزی هنرمندان این جشنواره بخصوص جوانان باشد . ایمانی همچنین درباره بخش پژوهش و سخنرانی جشنواره موسیقی فجر گفت : ضرورت بیان موضوعات جدید و مهم موسیقی در این بخش احساس می¬شود به گونه¬ای که پس از انتشار مطالب ارایه شده این سخنان و مقالات بتواند به عنوان منبع و مرجع مورد استفاده دانشجویان و هنرمندان قرار گیرد .

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اهمیت بخش پژوهش و ارایه مقالات را مورد اشاره قرارداد و افزود : تشکیل دبیرخانه¬ای برای بخش پژوهش و مقالات جشنواره موسیقی فجر ضروری است . ایمانی افزود : حضور استادان و پیش¬کسوتان عرصه موسیقی و افراد با دانش و تجربه در این بخش می¬تواند انگیزه بیشتر در جوانان فعال حوزه موسیقی را موجب شود . دکتر محمدحسین ایمانی افزود : بی شک سرمایه¬های اصلی عرصه فرهنگ و هنر ایران اسلامی هنرمندان هستند که همیشه مانا و ماندگار خواهند بود و جشنواره موسیقی فجر نیز یک رویداد ملی در گستره ایران اسلامی است که ضرورت دارد تلاش شود با همراهی و همت هنرمندان و دیگر دست¬اندرکاران ظرفیت¬های موسیقی کشور به خوبی نشان داده شود . دکتر محمدعلی خبری ، مدیرکل دفتر موسیقی و دبیر جشنواره نیز در این جلسه با تقدیر از زحمات و حضوراعضای شورای سیاستگذاری جشنواره موسیقی فجر، گزارشی از دبیرخانه جشنواره و روند فعالیت¬ها و برنامه¬ها ارائه کرد . اعضای شورا ی سیاستگذاری جشنواره بین المللی موسیقی فجر نیز در این جلسه دیدگاهها و نظرات خود را درباره توجه به موسیقی ایران و تاثیر و تاثر و تعامل موسیقی کشورها با یکدیگر در بخش پژوهش و نگاه و هدف مشخص در بخش بین الملل جشنواره بیان کردند.

پایان پیام

منابع خبر
ایجاد دبیرخانه بخش پژوهش جشنواره موسیقی فجر ضروری است ایلنا -
تأکید ایمانی‌خوشخو بر ایجاد دبیرخانه بخش پژوهش جشنواره موسیقی فجر خبرگزاری فارس -