شادی مردم‌ ارومیه به خاطر پیروزی های مداوم والیبال ایران‌ ادامه دارد

خبرگزاری جمهوری اسلامی -

ارومیه-ایرنا- مردم‌ارومیه پس از پیروزی تیم‌ملی والیبال کشورمان در مقابل استرالیا بار دیگر برای شادی به خیابان ها آمدند

منابع خبر
شادی مردم‌ ارومیه به خاطر پیروزی های مداوم والیبال ایران‌ ادامه دارد خبرگزاری جمهوری اسلامی -