شادی مردم‌ ارومیه به خاطر پیروزی های مداوم والیبال ایران‌ ادامه دارد

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱ تیر ۱۳۹۸

ارومیه-ایرنا- مردم‌ارومیه پس از پیروزی تیم‌ملی والیبال کشورمان در مقابل استرالیا بار دیگر برای شادی به خیابان ها آمدند

منابع خبر