طرح مشترک انگلیس و آمریکا برای نابودی تاسیسات نفتی ایران و عراق با بمب اتمی

طرح مشترک انگلیس و آمریکا برای نابودی تاسیسات نفتی ایران و عراق با بمب اتمی
خدمت
خبرگزاری فارس - ۸ تیر ۱۳۹۵

اسناد منتشر شده جدید در انگلیس طرح چند دهه قبل مشترک این کشور با آمریکا برای نابود سازی تاسیسات نفتی منطقه به ویژه ایران و عراق برای مقابله با حمله شوروی سابق را آشکار ساخت

منابع خبر