اولین اعتراض به «صادق خان» +عکس

اولین اعتراض به «صادق خان» +عکس
فردا
فردا - ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

خبرگزاری تسنیم: رهبر حزب دست راستی «نخست انگلیس» هنگامی که «صادق خان»، نامزد مورد حمایت حزب کارگر، پس از پیروزی در رقابت‌های شهرداری لندندر جایگاه سخنرانی قرار گرفت، روی خود را برگردانده و پشت به وی (و حضار) ایستاد.

صادق خان، اولین مسلمانی است که توانسته است شهردار لندن شود. وی از یک پدر و مادر با تبار پاکستانی در لندن متولد شده است.

در این ماجرا، پل گولدینگ، رهبر حزب «نخست انگلیس» در حالی که کنار دیگر نامزدهای احزاب رقیب در انتخابات شهرداری لندن در محل «تالار شهرداری» ایستاده بود، به هنگام سخنرانی صادق خان، روی خود را برگرداند.

منابع خبر
اولین اعتراض به «صادق خان» +عکس فردا - ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵