فروش بچه‌ها برای خرید گوشی

خبرگزاری میزان - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

مادری در چین دو پسرش را برای خرید گوشی جدید فروخت.او در ازای دوقلو‌ها ۶۵ هزار یوآن دریافت کرد. پدر این بچه‌ها بعد از این معامله به خانه برگشت و مادر بچه‌ها را قانع کرد که پول را با هم تقسیم کنند تا او هم بدهی خودش را پرداخت کند. مادر بچه‌ها با باقی پول گوشی خرید

منابع خبر
فروش بچه‌ها برای خرید گوشی خبرگزاری میزان - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸