آشنایی با حقوق و تکالیف می‌تواند پرونده‌های قضایی را کاهش دهد

خبرگزاری میزان -

هاشمیان گفت: تلاش داریم با کمک دستگاه‌های فرهنگی و آگاهی بخشی پرونده‌های ورودی را کاهش دهیم

منابع خبر
آشنایی با حقوق و تکالیف می‌تواند پرونده‌های قضایی را کاهش دهد خبرگزاری میزان -