حضور رهبر معظم انقلاب در منازل سه خانواده شهید بجنورد

گزارش تصویری/ حضور رهبر معظم انقلاب در منازل سه خانواده شهید بجنورد

خبرگزاری مهر
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۶ مهر ۱۳۹۱

عکس از: leader.ir

منابع خبر
حضور رهبر معظم انقلاب در منازل سه خانواده شهید بجنورد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۶ مهر ۱۳۹۱