وضعیت پیش فروش آی فون 5c در روز اول

وضعیت پیش فروش آی فون 5c در روز اول
عصر ایران
عصر ایران - ۲۴ شهریور ۱۳۹۲

روز جمعه هفته گذشته، پیش فروش آی فون 5c شروع شد و آمار و ارقامی توسط تعدادی از تحلیلگران انتشار یافته که نشان دهنده وضعیت فروش آی فون 5c است.

در ۲۴ ساعت اول پیش فروش 5c حدود یک میلیون نسخه از این گوشی همراه رنگی پیش خرید شده و این رقم دقیقا نصف تعداد آی فون های ۵ ای است که در روز اول پیش فروش این گوشی، خریداری شدند.

منابع خبر
وضعیت پیش فروش آی فون 5c در روز اول عصر ایران - ۲۴ شهریور ۱۳۹۲
وضعیت پیش فروش آی فون 5c در روز اول آفتاب - ۲۴ شهریور ۱۳۹۲