وقوع انفجار در محله دیپلماتیک کابل

جهان نیوز -

پایتخت افغانستان شاهد وقوع انفجار مهیبی بود که ظاهرا نزدیک سفارت آمریکا رخ داده است

منابع خبر
وقوع انفجار در محله دیپلماتیک کابل جهان نیوز -