وقوع انفجار در محله دیپلماتیک کابل

جهان نیوز - ۹ تیر ۱۳۹۸

پایتخت افغانستان شاهد وقوع انفجار مهیبی بود که ظاهرا نزدیک سفارت آمریکا رخ داده است

منابع خبر