برکناری رئیس بانک مرکزی عراق به اتهام فساد مالی

تابناک - ۲۶ مهر ۱۳۹۱

سینان الشبیبی یک اقتصاددان مستقل از نظر سیاسی محسوب می شود که مدت کوتاهی پس از آغاز تهاجم آمریکا به عراق، ریاست بانک مرکزی این کشور را بر عهده گرفت. وی به هیچ جرمی متهم نشده و وکیلش به بی‌گناهی وی اصرار دارد.

به گزارش ایسنا، اتهامات مالی از سوی یک کمیته پارلمانی ویژه که برای تحقیق از بانک مرکزی تشکیل شده، مطرح شده اند.

سخنگوی نخست وزیر عراق اعلام کرد که هیات دولت روز سه شنبه تصمیم گرفت عبدل بسیط ترکی، رئیس کمیسیون حسابرسی عالی را تا زمان کامل شدن این تحقیقات به طور موقت جایگزین الشبیبی کند.

کمیسیون یکپارچگی عراق که دیده بان ضدفساد این کشور است، سرگرم بررسی اتهامات مطرح شده شامل تبادل دینار عراقی با ارز خارجی است.

حدود ۱۶ نفر از کارمندان بانک مرکزی عراق هدف این تحقیقات قرار گرفته اند و احتمالا حکم دستگیری برای برخی از آنها صادر خواهد شد.

به گزارش آسوشیتدپرس، الشبیبی پیش از اینکه در سال ۲۰۰۳ به ریاست بانک مرکزی عراق منصوب شود، به مدت بیش از دو دهه برای کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل کار می کرد.

منابع خبر
برکناری رئیس بانک مرکزی عراق پرس تی وی - ۲۶ مهر ۱۳۹۱