نماینده آیت‌الله سیستانی از مناطق آسیب دیده از زلزله اهر بازدید کرد

نماینده آیت اله سیستانی از مناطق آسیب دیده از زلزله اهر بازدید کرد
خبرگزاری دانشگاه آزاد
خبرگزاری فارس - ۳۱ مرداد ۱۳۹۱

خبرگزاری فارس: نماینده آیت‌الله سیستانی با حضور در مناطق روستایی زلزله‌زده "گوره درق"، "ملالار"، "گونجیک"، "خرم آباد" از نزدیک مسائل و مشکلات مناطق زلزله‌زده را مورد بازدید قرار دادند

منابع خبر