یک میلیون زائر اربعین از مرزهای چهارگانه تردد کردند

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۶ روز قبل

ایلام - ایرنا - فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گفت: یک میلیون زائر اربعین از ابتدای ماه صفر تاکنون از مرزهای چهارگانه خسروی، شلمچه، چذابه و مهران تردد کرده اند

منابع خبر
یک میلیون زائر اربعین از مرزهای چهارگانه تردد کردند خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۶ روز قبل