سلطان تخمه چگونه آنتن نوروز را فتح کرد؟

فردا -

سریال «نون. خ» از موفق‌ترین تولیدات نمایشی نوروز ۹۸ بود که به‌واسطه به‌روز بودن و جذابیت سوژه و داستان توانست مخاطبان بسیاری را با خود همراه کند

منابع خبر
سلطان تخمه چگونه آنتن نوروز را فتح کرد؟ فردا -