احمد خاتمی از کنگره شهدای قزوین قهر کرد

احمد خاتمی از کنگره شهدای قزوین قهر کرد
دیگربان
روز -احمد خاتمی٬ امام جمعه موقت تهران و عضو مجلس خبرگان٬ در اعتراض به طولانی شدن سخنان یک فرمانده سپاه در کنگره "شهدای قزوین"٬ حاضر به سخن‌رانی نشد و جلسه را ترک کرد.

به گزارش ایرنا٬  پس از سخن رانی محمد شاهرخی فرمانده سپاه صاحب الامر استان قزوین٬  مجری از  خاتمی دعوت کرد تا سخنرانی خود را آغاز کند.

اما این عضو مجلس خبرگان  که با حضور در جایگاه فقط با بیان «سلام، مجلس اشباع شده والسلام علیکم و رحمه و برکاته» تریبون و محل کنگره را ترک کرد و درخواست از وی برای انجام سخنرانی نیز بی نتیجه ماند.

منابع خبر
احمد خاتمی از کنگره شهدای قزوین قهر کرد روز -
احمد خاتمی از کنگره شهدای قزوین قهر کرد دیگربان -