بازگشت ۹۵ هکتار از اراضی ملی به منابع طبیعی

خبرگزاری میزان - ۹ تیر ۱۳۹۸

رئیس دادگستری شهرستان کلاله از بازگشت ۹۵ هکتار از اراضی ملی به منابع طبیعی با رای قضات کلاله خبر داد

منابع خبر