دستگیری ۲۸ سارق سابقه دار و معتاد متجاهر در ابهر

باشگاه خبرنگاران -
منابع خبر
دستگیری ۲۸ سارق سابقه دار و معتاد متجاهر در ابهر باشگاه خبرنگاران -