دستگیری ۲۸ سارق سابقه دار و معتاد متجاهر در ابهر

باشگاه خبرنگاران - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
منابع خبر
دستگیری ۲۸ سارق سابقه دار و معتاد متجاهر در ابهر باشگاه خبرنگاران - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸