"سانسور" ایران را به جامعه بی‌آینده تبدیل می‌کند

صدای آلمان -

کتابفروشی هدایت در شهر برلین روز پنجشنبه ۹ مه میزبان چهارمین دوره "نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور" بود. این نمایشگاه از ۲۷ آوریل تا ۲۰ ماه در شهرهای مختلف اروپا در حال برگزاری است

منابع خبر
"سانسور" ایران را به جامعه بی‌آینده تبدیل می‌کند صدای آلمان -