دوربینی برای ورود به رگها/عکس

دوربینی برای ورود به رگها/عکس
فردا
فردا - ۱۰ فروردین ۱۳۹۴

ساخت دوربین بسیار کوچک با سرعت فوق العاده که از طریق رگها وارد بدن می شود می تواند کمک بزرگی برای بیماران قلبی باشد. محققان هلندی موفق به ساخت دوربین بسیار کوچکی شده اند که قابلیت ورود به رگهای قلب را دارد.

منابع خبر
دوربینی برای ورود به رگها جهان نیوز - ۱۰ فروردین ۱۳۹۴
دوربینی برای ورود به رگها/عکس فردا - ۱۰ فروردین ۱۳۹۴