تومور استخوانی و محرومیت درمانی سلامت محمد حبیبی را تهدید می کند

هرانا - ۱۰ تیر ۱۳۹۸

خبرگزاری هرانا – محمد حبیبی، معلم و فعال صنفی معلمان محبوس در زندان اوین، از ناحیه ساعد دست چپ به تومور استخوانی دچار است. وضعیت وی در دوران . . .

نوشته تومور استخوانی و محرومیت درمانی سلامت محمد حبیبی را تهدید می کند اولین بار در خبرگزاری هرانا پدیدار شد.

منابع خبر