جشن خروج یک میلیون خودرو فرسوده از ناوگان حمل و نقل

جشن خروج یک میلیون خودرو فرسوده از ناوگان حمل و نقل

واحد مرکزی خبر
واحد مرکزی خبر - ۲۲ خرداد ۱۳۹۰
منابع خبر