مسافران نوروزی در مراکز معاینه فنی ظرف سه دقیقه از عیوب خودرو آگاه می‌شوند

خبرگزاری میزان - ۲۳ اسفند ۱۳۹۷

قائم‌مقام ستاد معاینه فنی خودروی شهر تهران با تاکید بر اینکه مراجعه به مراکز معاینه فنی نباید صرفا برای اخذ مجوز باشد، گفت: مسافران نوروزی با مراجعه به این مراکز می‌توانند در سه دقیقه بدون باز کردن خودرو از عیوب آن آگاه شوند

منابع خبر