هنرمندانی که سال ۹۷ با دنیا وداع کردند

فردا - ۲۳ اسفند ۱۳۹۷

نام هنر و یاد هنرمند هرگز به سر نخواهد آمد؛ حتی اگر روزگار غدار سرود فرود را برای او سر دهد یا دست اجل گلوی زندگی اش را بفشارد

منابع خبر