کفشی که مرگ ندارد!

عکس: کفشی که مرگ ندارد!

فردا
تابناک - ۹ مرداد ۱۳۹۵

«سُواس» یکی از پاپوش‌های قدیمی مردم بلوچستان است که از نوعی برگ درخت خرما درست می‌شود و به اصطلاح، مرگ ندارد

منابع خبر
عکس: کفشی که مرگ ندارد! فردا - ۹ مرداد ۱۳۹۵
کفشی که مرگ ندارد! تابناک - ۹ مرداد ۱۳۹۵
عکس/ کفشی که مرگ ندارد! آفتاب - ۹ مرداد ۱۳۹۵