مهاجم نفت به سایپا پیوست

خبرگزاری فارس -

فارس: رضا نوروزی عصر امروز با عقد قراردادی رسمی به تیم فوتبال سایپا پیوست.

نوروزی فصل گذشته عضو تیم پرسپولیس بود که به‌دلیل مصدومیت کمتر در این تیم بازی کرد

منابع خبر
مهاجم پرسپولیس به سایپا پیوست ورزش ۳ -
مهاجم پرسپولیس به سایپا پیوست فردا -
رضا نوروزی به سایپا پیوست خبرگزاری فارس -
رضا نوروزی به سایپا پیوست ورزش ۳ -
مهاجم نفت به سایپا پیوست خبرگزاری فارس -
رضا نوروزی به سایپا پیوست فوتبالی‌ترین -
مهاجم مصدوم پرسپولیس به سایپا پیوست فوتبالی‌ترین -
رضا نوروزی به سایپا پیوست آفتاب -