آشتیانی: حضورم در حوادث ۸۸ کذب است

دانش آشتیانی: ضورم در حوادث ۸۸ کذب است
گویا
روز -فخرالدین احمدی‌دانش‌آشتیانی٬ چهارمین وزیر پیشنهادی علوم در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با «کذب» خواندن ادعاهای مربوط به حضور وی در تحولات ۷۸ و ۸۸ گفت که وزارت علوم «باشگاه» سیاسی نیست. وی همچنین اظهار داشت که ورود گروه‌های سیاسی به دانشگاه٬ «سم مهلکی» برای آن است.

آشتیانی گفت: «البته این به معنای آن نیست که دانشجو سیاست نداشته باشد و با آن بیگانه باشد، اما دخالتهای از بیرون برای دانشگاه بحران‌ساز است. بنده به هیچ عنوان مخالف فعالیت‌های سیاسی دانشجویان نیستم. فعالیت و پویایی کانون‌ها٬ انجمن‌ها و تشکل‌های دانشجویی باید در چارچوب آیین‌نامه و ضوابط باشد».منابع خبر
آشتیانی: حضورم در حوادث ۸۸ کذب است روز -
دانش آشتیانی: ضورم در حوادث ۸۸ کذب است گویا -
وزیر پیشنهادی علوم: حضورم در حوادث ۸۸ کذب است جنبش راه سبز -
وزیر پیشنهادی علوم تکذیب کرد: حضورم در حوادث ۸۸ کذب است رادیو فردا -