فلاحت پیشه: در شرایط کنونی امکان رای‌آوری پالرمو و CFT در مجمع وجود ندارد

آفتاب -
منابع خبر