معارضان سوریه وارد ژنو شدند

معارضان سوریه وارد ژنو شدند
خدمت
خبرگزاری فارس -

رئیس هیأت و بیشتر اعضای مذاکره‌کننده معارضان (خارج‌نشین) سوریه برای آغاز دور جدید گفت‌و‌گوها، وارد «ژنو» سوئیس شدند

منابع خبر
هیات معارضان سوریه وارد ژنو شد تابناک -
معارضان سوریه وارد ژنو شدند خدمت -
معارضان سوریه وارد ژنو شدند خبرگزاری فارس -