احمدی مقدم: دلمان نمی‌آید ماموری که فحش‌خورده را تنبیه کنیم!

فرمانده نيروي انتظامي با اشاره به رفتار ماموران در حوادث پس از انتخابات:   دلمان نمي آيد ماموري كه فحش خورده را تنبيه كنيم
پیک ایران
نوروز -

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به حوادث پس از انتخابات گفت: برخی برخوردها در حوادث می‌بینیم که ماموری برادر بسیار خوبی است اما تند شده و زده شیشه یک خودرو را هم شکسته، حال می‌خواهیم تنبیهش کنیم دلمان نمی‌آید چرا که مامور فحش خورده، سنگ خورده، عرق ریخته و حالا کاری هم کرده اما نمی‌شود و همین را هم ما نمی‌پذیریم. به گزارش ایلنا، اسماعیل احمدی‌مقدم، در همایش عمومی فرماندهان و مدیران فرماندهی انتظامی تهران بزرگ ادامه داد: نکته مهم تسلط بر اعصاب است که کار پلیس نوعا با استرس همراه است و ماموران باید اعصاب پولادی داشته باشند. او در ادامه با تاکید بر اینکه همیشه باید برخورد با اشرار و مزاحمان صورت گیرد گفت: داستان کهریزک باعث تعطیلی آن شد که شاید اوباش احساس کنند چتر امنیتی برایشان ایجاد شده است. اما آنجا به دلیل پایین بودن سطح استاندارد بسته شد و مکان جدید که نو است و به تازگی ساخته شده باید به زودی از سازمان زندان‌ها مجوز بگیرد که با همکاری این سازمان و دادستان تهران و دادگستری این موضوع پیگیری می‌شود

منابع خبر
احمدی‌مقدم:دلمان نمی‌آید ماموری که فحش‌خورده را تنبیه کنیم پارلمان نیوز -
"دلمان نمی‌آید ماموری که فحش‌ خورده را تنبیه کنیم"(!) موج آزادی -
دلمان نمی‌آید ماموری که فحش‌خورده را تنبیه کنیم ایلنا -