برنامه بازیها و داوران هفته بیستم لیگ برتر

جهان نیوز - ۲۱ بهمن ۱۳۹۳

کمیته داوران اسامی داوران قضاوت کننده در ۶ بازی باقیمانده از هفته بیستم لیگ برتر فوتبال را اعلام کرد.

منابع خبر
محرومان هفته بیستم لیگ برتر جهان نیوز - ۲۱ بهمن ۱۳۹۳
هفته بیستم لیگ برتر فوتبال فوتبالی‌ترین - ۲۱ بهمن ۱۳۹۳