تهران ۱۱ روز متوالی در آلودگی دست و پا می‌زند

تهران 11 روز متوالی در آلودگی دست و پا می‌زند
آفتاب
شفاف - ۲۲ خرداد ۱۳۹۰

برنا نوشت: مدیر کل مرکز پایش استان تهران گفت: پایتخت کشور ۱۱ روز متوالی در وضعیت ناسالم بسر می‌برد.  محمد رستگاری ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: پایتخت ۱۱ روز است که در شرایط ناسالم بسر می برد و شهروندان با این مشکل مواجه هستند. مدیر کل مرکز پایش استان تهران در ادامه افزود: این آلودگی تحت تاثیر ذرات معلق و گرد و غباری است که اغلب استان های کشور را درگیر کرده است و دامنه آن به تهران نیز رسیده است. وی با بیان میزان شاخص های روز شنبه تهران خاطرنشان کرد: بر اساس نقشه های ارزیابی میزان شاخص ذرات معلق کمتر از ۵/2  میکرون به ۱۰۵ PSI رسیده است و میزان ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون عدد ۶۳ PSI  را نمایش می داد این در حالی است که میزان منواکسید کربن به ۲۳ رسید

منابع خبر