احتمال زندانی شدن آقای بازیگر بخاطر صحنه سازی دروغین +عکس

فردا -

بازیگری که متهم شده تا با صحنه‌سازی علیه خودش ترتیب یک حمله دروغین نژادپرستانه را داده، به دادگاه رفت

منابع خبر