صادرات پتروشیمی ایران با وجود تحریم‌های نفتی آمریکا افزایش یافته است

خبرگزاری میزان -

خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشته که صادرات فرآورده‌های پتروشیمی ایران با وجود تحریم‌های آمریکا در ماه نوامبر سال ۲۰۱۸ افزایش یافته است

منابع خبر
صادرات پتروشیمی ایران با وجود تحریم‌های نفتی آمریکا افزایش یافته است خبرگزاری میزان -