ازدواج موقت به روش تلگرامی!

باشگاه خبرنگاران -

از زمانی که ازدواج موقت شرعی مطرح شد این سبک ازدواج طرفداران و منتقدان بسیاری داشته اما در شرایطی که بحث های زیادی در رابطه با ازدواج موقت و تبعات افزایش آن از جمله کاهش ازدواج در جامعه مطرح می شود؛ راه اندازی یک کانال تلگرامی که می‌تواند در دسترس هر فردی در هر سن و سالی قرار گیرد، طبعات منفی بسیاری خواهد داشت

منابع خبر
ازدواج موقت به روش تلگرامی! تابناک -
ازدواج موقت به روش تلگرامی! آفتاب -
ازدواج موقت به روش تلگرامی! عصر ایران -
ازدواج موقت به روش تلگرامی! باشگاه خبرنگاران -