دستگیری دو مدیر ارشد دیگر در شهرداری تبریز

بازداشت دو مقام ارشد دیگر از شهرداری تبریز به اتهام «فساد مالی»
گویا
خبرنامه ملی ایرانیان -

این دستگیری ها در ادامه پرونده مالی اخذ رشوه و تبانی در شورای شهر و شهرداری تبریز بوده است به گزارش خبرگزاری صداوسیما، موسی خلیل اللهی گفت : مدیر حراست شهرداری تبریز و رئیس دفتر ساختمان عمارت شهرداری این شهرامروز بازداشت شدند . وی گفت : این دستگیری ها نیز در ادامه پرونده مالی اخذ…

نوشته دستگیری دو مدیر ارشد دیگر در شهرداری تبریز اولین بار در خبرنامه ملّی ایرانیان پدیدار شد.

منابع خبر
دستگیری دو مدیر ارشد دیگر در شهرداری تبریز خبرنامه ملی ایرانیان -
بازداشت دو مدیر دیگر شهرداری تبریز تابناک -
بازداشت دو مدیر دیگر شهرداری تبریز الف -
بازداشت دو مقام ارشد دیگر از شهرداری تبریز به اتهام «فساد مالی» رادیو فردا -
بازداشت دو مدیر ارشد شهرداری تبریز رادیو زمانه -
دستگیری دو مدیر ارشد دیگر شهرداری تبریز پیک ایران -
پای ۲ نفر دیگر به پرونده فساد شورا و شهرداری تبریز باز شد! خبرگزاری فارس -
دستگیری دو مدیر ارشد دیگر شهرداری تبریز عصر ایران -