استقبال هاشمی از روحانی در مجمع تشخیص (عکس)

استقبال هاشمی از روحانی در مجمع تشخیص (عکس)

عصر ایران
عصر ایران -

عصر ایران - حسن روحانی روز شنبه برای نخستین بار در مقام رئیس جمهور در نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام حاضر شد.

منابع خبر
عکس/ استقبال هاشمی از روحانی فردا -
استقبال هاشمی از روحانی/عکس فردا -
استقبال هاشمی از روحانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام + تصاویر فرهیختگان -
استقبال هاشمی از روحانی در مجمع تشخیص (عکس) عصر ایران -
استقبال هاشمی از روحانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام /عکس آفتاب -