جسد ششمین امدادگر حادثه واژگونی قایق گمیشان کشف شد

خبرگزاری میزان -

رئیس کل دادگستری استان گلستان از کشف جسد ششمین امدادگر حادثه واژگونی قایق در گمیشان خبر داد

منابع خبر
جسد ششمین امدادگر حادثه واژگونی قایق گمیشان کشف شد خبرگزاری میزان -