روسیه مراکز نظامی اوکراین در کریمه را تصرف کرد

حمله نیروهای هوادار روسیه به پایگاه‌های نظامی اوکراین در کریمه
بی بی سی فارسی
صدای آلمان - ۲ فروردین ۱۳۹۳

سربازان روس به پایگاه هوایی "بلبک" اوکراین در شبه جزیره کریمه در روز شنبه حمله کرده و آن را به تصرف خود درآوردند. همزمان، وزیر خارجه آلمان برای تاکید بر همبستگی اتحادیه اروپا با اوکراین وارد کیف شد

منابع خبر