افتتاح کارخانه شیر بولیوی با فن آوری ایرانی

افتتاح کارخانه شیر بولیوی با فن آوری ایرانی
ایسکا نیوز
ایسکا نیوز -

به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز" به نقل از اداره کل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در مراسم افتتاح پروژه، مورالس با تشکر از کمکهای فنی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت که مشابه این کارخانه با ظرفیت فراوری ۱۰۰۰ لیتر شیر در استان کوچابامبا شروع به کار کرده و نمونه دیگر در ماه آینده در بخش چایاپاتا افتتاح خواهد شد.وی در ادامه اظهار داشت: تولیدات این کارخانه امنیت غذائی از جمله طرح تغذیه مدارس و طرح تغذیه ۴۰۰۰ مادر منطقه را تضمین می کند.خاطرنشان می سازد: این کارخانه به عنوان یک پروژه سه جانبه با ماشین آلات ایرانی، کمکهای اقتصادی ونزوئلا و تأمین خدمات زیرساختی از سوی دولت بولیوی به بهره برداری رسیده است./۵

منابع خبر
افتتاح کارخانه شیر بولیوی با فن آوری ایرانی ایسکا نیوز -
افتتاح کارخانه شیر بولیوی با فن آوری ایرانی ایسکا نیوز -
افتتاح کارخانه شیر بولیوی با فن آوری ایرانی خبرگزاری مهر -
افتتاح کارخانه شیر بولیوی با فن آوری ایرانی واحد مرکزی خبر -