اینجا که من اَستَم در این نقطه از زمین امروز در ساعت ِ پنج و پنجاه و هشت دقیقه و بیست و هفت ثانیه، بهار آغاز شده است،

اینجا که من اَستَم در این نقطه از زمین امروز در ساعت ِ پنج و پنجاه و هشت دقیقه و بیست و هفت ثانیه، بهار آغاز شده است،
اخبار روز
اخبار روز -

 اینجا که من اَستَم
در این نقطه از زمین
امروز در ساعت ِ پنج و پنجاه و هشت دقیقه و
بیست و هفت ثانیه،
بهار آغاز شده است،
تو بگو سال ِ نو، نوروز، عید!
من این زمین را، این بهار را، این فروردین را
چهل سال است که "بهاران خجسته باد" گفته ام
به تو و همه ی آنان که به هر شیوه ی شدنی
کفگیر به ته ِ دیگ دروغ و دَبَنگ کوبیده اند
و طشت این تبهکاری را
از بام جهان به زیر انداخته اند و هنوز است که ،
به زمین سخت بر نخورده.
نقلی نیست عزیز ِ امیدوار ِ هماره بر پای و نامردنی،
"بهار ِ خجسته فال ،فراوان رسد زراه"
اینکه من باشم و یا تو باشی ،خیالی نیست
خوشا بهاری دیگر که آمده است،
خوشا نوروزی دیگر که بر دمیده،
خوشا تو ،خوشا من، خوشا عزیزان وطن،
خوشا نازنینانِ ظلم ستیز جهان،
ای نازنین، بغضم گلو گیر است و امّا بگذار باز بگویمت:
بهاران خجسته باد، بهاران خجسته باد.

نوروز ۱٣۹٨-۲۱ مارس ِ ۲۰۱۹-مریلند

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

منابع خبر