عجیب‌ترین نام‌های ایرانیان

پیمانه -

مطابق تحقیقات مرکز آمار ایران، نام‌های عجیب ایرانی، ریشه در نام مکان‌های جغرافیایی، حیوانات، گیاهان یا مشتقاتی از صفات مختلف است. مثلا اسامی‌ای مثل «آمریکا»، «اروپا»، «همدان»، «بغداد»، «بندرعباس»، «بوشهر»و «اهواز »از جمله اسامی عجیب مردان ایرانی است که از نام مکان‌های جغرافیایی مشتق شده‌ است

منابع خبر
عجیب‌ترین نام‌های ایرانیان پیمانه -
عجیب‌ترین نام‌های ایرانیان خدمت -
عجیب‌ترین نام‌های ایرانیان جهان نیوز -
عجیب‌ترین نام‌های ایرانیان الف -
عجیب‌ترین نام‌های ایرانیان تابناک -
عجیب‌ترین نام‌های ایرانیان باشگاه خبرنگاران -