عجیب‌ترین نام‌های ایرانیان

پیمانه - ۱۵ بهمن ۱۳۹۱

مطابق تحقیقات مرکز آمار ایران، نام‌های عجیب ایرانی، ریشه در نام مکان‌های جغرافیایی، حیوانات، گیاهان یا مشتقاتی از صفات مختلف است. مثلا اسامی‌ای مثل «آمریکا»، «اروپا»، «همدان»، «بغداد»، «بندرعباس»، «بوشهر»و «اهواز »از جمله اسامی عجیب مردان ایرانی است که از نام مکان‌های جغرافیایی مشتق شده‌ است

منابع خبر
عجیب‌ترین نام‌های ایرانیان پیمانه - ۱۵ بهمن ۱۳۹۱
عجیب‌ترین نام‌های ایرانیان خدمت - ۱۵ بهمن ۱۳۹۱
عجیب‌ترین نام‌های ایرانیان جهان نیوز - ۱۵ بهمن ۱۳۹۱
عجیب‌ترین نام‌های ایرانیان تابناک - ۱۵ بهمن ۱۳۹۱
عجیب‌ترین نام‌های ایرانیان باشگاه خبرنگاران - ۱۵ بهمن ۱۳۹۱