الاغ جان کودک ۹ ساله هشترودی را گرفت

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۲ تیر ۱۳۹۵

مراغه - ایرنا - مسئول اورژانس هشترود گفت: کودک ۹ ساله ای در روستای سلوک این شهرستان بر اثر گاز گرفتگی توسط یک راس الاغ کشته شد.

منابع خبر
یک الاغ کودک ۹ ساله را کشت تابناک - ۱۲ تیر ۱۳۹۵
الاغ جان کودک ۹ ساله هشترودی را گرفت خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۲ تیر ۱۳۹۵
الاغ کودک ۹ ساله را در هشترود کشت خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۲ تیر ۱۳۹۵
الاغ کودک ۹ ساله را در هشترود کشت باشگاه خبرنگاران - ۱۲ تیر ۱۳۹۵
الاغ کودک ۹ ساله را در هشترود کشت عصر ایران - ۱۲ تیر ۱۳۹۵